sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Bà Tạ Thị Thanh Nga
Phụ Trách Kinh Doanh
096 249 2233 - 097 122 5668

Xích mạ điện phân

Dây xích
Dây xích
Dây xích
Dây xích
Dây xích
Dây xích
Dây xích mạ kẽm
Dây xích mạ kẽm
Dây xích mạ kẽm
Dây xích mạ kẽm
Dây xích mạ kẽm
Dây xích mạ kẽm